Last-Minute Christmas Gifts For Sports Enthusiasts

branch-separator

 

ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ

Фейсбук кампания–игра: „Погрижете се за важните неща, останалото оставете на нас”

 

Период на провеждане на промоционалната кампания-игра:

01.12.2016 г.- 31.12.2016 г., включително

 

Организатор на кампанията-игра:

„Ти Би Ай Банк“ ЕАД и рекламна агенция „Кропс“

 

ЧЛЕН 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организаторите на фейсбук кампания-игра „Погрижете се за важните неща, останалото оставете на нас” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Играта“) са „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и рекламна агенция „Кропс“. Кампанията се извършва за и от името на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и рекламна агенция „Кропс“ в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички участници.

 

ЧЛЕН 2. МЯСТО И ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА

Периодът, в който може да участвате в кампанията е 01.12.2016 г.- 31.12.2016 г., включително.

 

ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ  И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица които са изпълнили долуописаните стъпки с изключение на служители на „Ти Би Ай Банк“  ЕАД, както и членове на техните семейства:

1. Да харесат фейсбук-страницата на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД – „TBI Bank”;

2. Да се регистрират за участие в играта на интернет страница, като предоставят своите имена, телефонни номера и ел. пощи;

3. Да харесат и споделят публично фейсбук-поста с играта.

С включването си в настоящата промоция, участниците дават своето съгласие да бъдат фотографирани,  показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, като спечелили награда от промоцията.

Всеки има право да участва в играта само веднъж.

 

ЧЛЕН 4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ

Всеки изпълнил стъпките и условията посочени в чл.3 учасва в томбола. В томболата ще бъдат изтеглени осемте печеливши и ще бъде изтеглена на 31.12.2016 г. от рекламна агенция "Кропс".

 

ЧЛЕН 5. НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

В настоящата кампания ще бъдат раздадени:

1 x Фотоапарат – резолюция: 0 MPx, оптично приближение : 42, размер на екрана в INCH: 3.0 ", цифрово приближение : 2x

2 x Кафемашини - тип: Еспресо, мощност : 1050 W, налягане : 15.0 bar

2 x Таблета – тип процесор: 1,3 GHZ QUAD-CORE, размер на екрана в INCH: 9,6‘‘, технология на дисплея: CAPACITIVE TOUCHSCREEN, резолюция на дисплея 800x1280, 3G

1 x Сокоизтисквачка – мощност: 160 W

2 x Кухненски робота – мощност 1100 W, вместимост на основната купа 2.4 л., рендета, вместимост на шейкър каната 1.5 л.

Победителите ще бъдат оповестени в първия работен ден на 2017 г. Имената им ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД – „TBI Bank”. В периода между 03.01.2017 г. – 06.01.2017 г. организаторите на кампанията ще се свържат с победителите за уточнение на детаайлите по изпращането на наградите.

В случай, че спечелилилите награди не могат да бъдат открити на посочените от тях пред организаторите на кампанията контактни данни или не се явят, за да получат наградата си, в срок до 30 дни след обявяване на печелившите, губят правото да получат наградата.

 

ЧЛЕН 6. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Организаторът на настоящата кампания „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и рекламна агенция „Кропс“ не носят отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

 

ЧЛЕН 7. ОТГОВОРНОСТ

Организаторъите на кампанията ще връчат наградите на победителите съгласно описаната процедура в текущите Правила и регламенти.

Организаторите се задължават относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията  да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на играта по тези правила и да не предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.

 

ЧЛЕН 8. ДАНЪЦИ

Организаторът няма задължение да удържа авансово Данък общ доход върху стойността на наградата, съгласно действащото законодателство - чл.35, т.2 от ЗДДФЛ, това е задължение на физическото лице.

 

ЧЛЕН 9. СПОРОВЕ

В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд в град София.

 

ЧЛЕН 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.

   

christmas-tree